آیا ریسک های امنیت اطلاعات کسب و کار شما را تهدید می کند؟

posted Aug 3, 2011, 10:20 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Aug 3, 2011, 10:24 PM ]
مدیریت محترم،
 استاندارد بین المللی ایزو 27005 ویرایش 2011 که چارچوبی را برای استقرار یک رویکرد مدیریت ریسک به مدیران و کارکنان واحد فناوری اطلاعات هر سازمان ارایه می دهد می تواند کمکی به آنها برای مدیریت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) سازمان باشد.

این استاندارد فرایند مدیریت ریسک امنیت اطلاعات و اقدامات مرتبط را تشریح می نماید و از مفاهیم عمومی بکار رفته در استاندارد ایزو 27001 ویرایش 2005 پشتیبانی می نماید.


این مطلب بخشی از آخرین خبر سازمان ایزو است. متن کامل خبر را در اینجا مطالعه نمایید.

Comments