استاندارد ISO/IEC 27001 برای کسب و کارهای کوچک

posted Oct 27, 2010, 10:48 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 27, 2010, 10:51 PM ]

مدیریت محترم، احتراما به استحضار می رساند سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکال (IEC) به تازگی کتابچه راهنمای جدیدی را که حاوی توصیه های عملی برای شرکت های کوچک و متوسط در مورد چگونگی دستیابی به مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) که بر اساس استاندارد بین المللی ایزو 27001 است را منتشر ساخته اند. استاندارد ایزو 27001 منتشر شده در سال 2005، یکی از استانداردهای سیستم مدیریت است که خیلی سریع در حال رشد بوده و توسط هزاران سازمان در بیش از 100 کشور جهان بکارگرفته شده است.
 ایزو 27001 برای کسب و کارهای کوچک، توصیه های عملی از نحوه امنیت اطلاعات را رمزگشایی کرده و راهکارهای عملی را به روشنی توضیح می دهد و با رویکرد گام به گام پیاده سازی ISMS را بر اساس ایزو 27001 برای شرکت های کوچک و متوسط میسر می سازد.
 این مطلب ترجمه بخشی از خبری است که اخیرا وب سایت ایزو منتشر ساخته است و متن اصلی خبر را می توانید اینجا مطالعه نمایید. 

Comments