استاندارد جدید ایزو برای کاهش اثرات زیست محیطی محصولات و خدمات

posted Oct 2, 2011, 5:42 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 2, 2011, 5:44 AM ]

مدیریت محترم، سازمان ایزو استانداردی جدید از سری استانداردهای خانواده ایزو 14000 را منتشر کرده است. این استاندارد طراحی شده است تا به سازمان ها برای کاهش ناسازگاری های تاثیرات زیست محیطی محصولات و خدماتشان کمک کند.

هر محصول یا خدمتی طی چرخه عمر خودش تاثیری بر محیط زیست دارد. هدف طراحی سازگار با محیط زیست یکپارچه سازی جنبه های زیست محیطی با طراحی و توسعه محصولات و خدمات برای کاهش اثرات زیست محیطی آنها و بهبود مستمر عملکرد زیست محیطی آنها طی چرخه عمرشان است. نتیجه این کار دستیابی به محصولات و خدماتی پاک و سیاره ای سبزتر خواهد بود.

استاندارد ایزو 14006 ویرایش 2011 با عنوان "سیستم های مدیریت زیست محیطی، خطوط راهنما برای مشارکت در طراحی سازگار با محیط زیست" منتشر شده است. این استاندارد به سازمان ها برای ایجاد، مستندسازی، پیاده سازی، نگهداری و بهبود مستمر مدیریت طراحی سازگار با محیط زیست بعنوان بخشی از یک سیستم مدیریت زیست محیطی کمک می کند. . . . 

برای مطالعه متن کامل این خبر به اینجا بروید.

Comments