استاندارد ISO براي محافظت اپراتور دستگاه از حوادث و آسيب هاي مهلك

posted Dec 11, 2010, 5:27 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 11, 2010, 10:24 PM ]

مديريت محترم، احتراما به اطلاع می رساند سازمان ایزو استاندارد جدیدی را منتشر ساخته است. استاندارد جدید ایزو 12100 در ارزیابی ریسک و کاهش ریسک برای ماشین آلات باعث محافظت بهتر اپراتورها و کمک به طراحان و سازندگان به منظور کاهش مخاطرات ایمنی می گردد. حوادث مربوط به ماشین آلات هزینه های بالا، هم از نظر انسانی و هم از نظر اقتصادی و اجتماعی را تحمیل می نماید. اگر چه محاسبه رقم دقیق غیر واقعی است، لیکن مطالعات اخیر نشان داده است که برای یک حادثه تنها، هزینه ای بیش از 1،000،000 دلار به فرد و جامعه خسارت وارد می نماید.

استاندارد جدید ایزو 12100:2010 با عنوان ایمنی ماشین آلات -- اصول عمومی برای طراحی -- ارزیابی ریسک و کاهش ریسک، طراحان را قادر به شناسایی خطرات طی مرحله طراحی ماشین می نماید و این سبب کاهش خطر ابتلا به حوادث در آینده است.

خطوط راهنمای ارزیابی مخاطرات ارایه شده در این استاندارد به عنوان یک دوره از مراحل منطقی ارایه شده است.  این استاندارد به طراحان به طور سیستماتیک کمک می نماید که محدودیت های ماشین آلات را تعیین کرده و مخاطرات ناشی از خطراتی مانند خرد کردن، برش، شوک الکتریکی یا خستگی را شناسایی نمایند و خطرات بالقوه اعم از خرابی ماشین به سبب خطای انسانی را تخمین بزنند.

اطلاعات به دست آمده از طریق این فرایند به تولید کننده اجازه می دهد تعیین کند که یک ماشین به اندازه کافی ایمن است یا نه. در موارد احتمالی که مشخص می گردد دستگاه نا ایمن است این اطلاعات برای کاهش مخاطرات مراحل بعدی با ارزش خواهد بود. این فرایند تکرار می شود تا دستگاهی به اندازه کافی ایمن ساخته شود. برای مطالعه متن کامل، اصل این خبر را در وب سایت سازمان ایزو مطالعه نمایید.

Comments