تدارکات ساخت و سازها با استفاده از استاندارد جدید ایزو

posted Oct 22, 2010, 11:20 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 22, 2010, 11:28 PM ]

مدیریت محترم، احتراما به استحضار می رساند سازمان بین المللی استاندارد -ISO- اخیرا و به منظور تدارکات عادلانه و شفاف برای ساخت و سازها استاندارد جدیدی را منتشر ساخته است.

حصول اطمینان از رقابت جوانمردانه، کاهش سوء استفاده و بهبود پیش بینی ها در باره پیامدهای تدارکات ساخت و ساز از جمله اهداف استاندارد جدید ایزو 1-10845 ویرایش 2010 می باشد. عنوان این استاندارد عبارت است از "تدارکات ساخت و ساز - قسمت اول: فرآیندها، روش ها و روش های اجرایی" تدارکات ساخت و ساز فرآیندی است که پیمانکاران آن را به کار گرفته، مدیریت و برآورده می نمایند. این فرآیند برای تمام گام های اجرایی پروژه یا تولید یک محصول از ارزیابی یک مناقصه یا مزایده تا انتها را شامل می شود. ایزو 1-10845 به سازمان ها کمک می کند تا یک سیستم تدارکات جوانمردانه، عادلانه، شفاف، قابل رقابت و با هزینه موثر ایجاد نمایند. این استاندارد فرآیندهای لازم برای توسعه یک سیستم تدارکات را تشریح می نماید و روش ها و روش های اجرایی مرتبط را مطرح می سازد. این استاندارد چارچوبی را برای توسعه یک خط مشی تدارکات تامین می نماید. علاوه بر این خطوط راهنمایی را برای هدایت کارکنان، نمایندگی ها و اعضای هیات مدیره و سایر دست اندرکاران در گیر با مقوله تدارکات ساخت و ساز را ایجاد می نماید.  

این مطلب ترجمه بخشی از خبر سازمان بین المللی ایزو است که متن کامل آن را اینجا می توانید مطالعه نمایید. 

Comments