از مزرعه تا چنگال

posted Feb 25, 2012, 9:35 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Feb 25, 2012, 9:35 PM ]

از مزرعه تا چنگال - دستورالعمل سازمان ایزو برای موفقیت زنجیره تامین مواد غذایی

راه حل های سازمان ایزو برای حصول اطمینان از کیفیت و سلامت در صنایع غذایی موضوع نشریه جدید _ایزو و غذا_ است. این راه حل ها نگاهی مختصر و مفید در نحوه بکارگیری استانداردهای بین المللی را مطرح می سازند و چگونگی کمک کردن آنها را بیان می دارد.

این مطلب ترجمه کوتاهی از خبر تازه سازمان ایزو است. متن کامل خبر را در اینجا مطالعه نمایید.

Comments