ایزو و روش شناسی بهبود عملکرد شش سیگما

posted Sep 18, 2011, 6:40 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Sep 18, 2011, 6:44 AM ]

شش سیگما یک روش گردش داده ها برای بهبود کسب و کار و عملکرد کیفیت است در یک استاندارد دو قمستی ایزو منتشر شده است.

شش سیگما در سال 1986 توسط شرکت موتورولا به منظور ارتقای فرآیندهای تولید با هدف 99.99966% بدون انحراف بودن محصولات (بعنوان مثال 3.4 خطا در هر میلیون محصول) توسعه یافت. امروزه این روش شناسی در بسیاری از سازمان های بزرگ و کوچک برای تمام انواع فرآیندها و خدمات بکار گرفته می شود برای:

حرکت بهبود فرآیندها و تهیه آماری برای تصمیم گیری ها

اندازه گیری نتایج کسب و کار با سطحی از اعتماد

مشخص کردن ابهامات

ترکیب کارکردها و منافع در تناوب های کوتاه، متوسط و بلند مدت

از بین بردن ضایعات، عیوب و خطاها

استاندارد جدید ایزو 13053 ویرایش 2011 با عنوان روش های مقداری در بهبود فرآیند - شش سیگما که منحصرا با کاربرد روش شناسی شش سیگما به منظور بهتر کردن فرایندهای موجود سروکار دارند توسط سازمان ایزو در دو بخش منتشر شده است. 

این ترجمه بخشی از خبر جدید سازمان ایزو است که متن کامل آن ار در اینجا می توانید مطالعه نمایید.

Comments