غذاي سالم از مزرعه با استاندارد ISO/TS 22002-3

posted Jan 15, 2012, 5:31 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 15, 2012, 5:48 AM ]

سلامت عذايي در كشاورزي يكي از منافع اصولي است كه سازمان ايزو در آخرين نسخه استانداردهاي خانواده ايزو 22000 براي مديريت سيستم هاي ايمني مواد غذايي به آن توجه داشته است. مزارع اولين حلقه اتصال در چرخه زنجيره تامين مواد غذايي هستند كه غذا را بر روي ميز آشپزخانه مي رساند و مشخصات فني جديد منتشر شده از سوي سازمان ايزو با شناسه ISO/TS 22002-3:2001، توسعه يافته است تا از اينكه كشاورزان بهترين اقدامات را براي حفظ محيط سالم بكار مي گيرند اطمينان حاصل نمايند و بخشي از كنترل ها بر روي مخاطرات ايمني غذا در چرخه هاي غذايي شكل گيرد. ISO/TS 22002-3 يكي از اسناد پشتيبان براي استاندارد ايزو 22000 در برنامه هاي پيش نيازي ايمني مواد غذايي (PRPs) است.

غلات، ميوه ها، سبزيجات، حيوانات زنده اهلي مانند دام، ماكيان، ماهي و محصولات آنها مانند تخم مرغ و شير نمونه هايي از محصولاتي هستند كه مشخصات فني ياد شده در مورد آنها كاربرد دارد و تمامي عمليات مرتبط با فرآوري اين محصولات مانند مرتب كردن، تميزكردن، بسته بندي و حمل و نقل نيز مورد توجه بوده است.

اين متن ترجمه بخشي از خبر سازمان ايزو است و متن كامل آن در اينجا قابل دسترس است.

onions field

Comments