تبدیل ضایعات به طلا با استاندارد جدید ایزو

posted Apr 1, 2012, 10:39 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Apr 1, 2012, 10:39 PM ]

چگونه می توان با کاهش تاثیرات زیست محیطی بهره وری را افزایش داد؟

یک استاندارد جدید منتشر شده از سوی سازمان ایزو به کسب و کار شما کمک می کند تا هزینه های مرتبط با ضایعات و تشعشعات را کاهش دهید و عملکرد زیست محیطی را تسهیل نمایید.

استاندارد ایزو 14051 ویرایش 2011 با عنوان مدیریت زیست محیطی – حسابداری هزینه جریان مواد – چارچوب های عمومی، به سازمان ها کمک می کند تا مسایل زیست محیطی و پیامدهای مالی مواد و انرژی مورد استفاده را بهتر درک کنند، همچنین آنها خواهند توانست در این باره فرصت های بهبود را نیز شناسایی نمایند.

استاندارد ایزو 14051 یک رویکرد سیستمی به اطلاعات مدیریت را پایه ریزی می نماید که حسابداری هزینه جریان مواد (MFCA) نامیده می شود و می تواند برای ردیابی و تعیین کیفیت جریان ورود و خروج مواد و انبارش آنها مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم به شناسایی مواد و انرژی مورد استفاده کمک می کند و هزینه و شرایط فیزیکی آنها را می نمایاند. آنگاه اطلاعات مرتبط برای کاهش تلفات و افزایش منافع بکار گرفته می شوند.

این متن ترجمه بخش هایی از آخرین خبر سازمان ایزو است. متن کامل خبر را در اینجا مطالعه نمایید.

Comments