نمونه قرارداد طراحي و پياده سازي سيستم مديريت كيفيت برمبناي استاندارد بين المللي ISO 9001

posted Oct 28, 2010, 10:01 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 2, 2010, 10:14 PM ]

مديريت محترم، اگر در صدد اين هستيد كه براي طراحي و پياده سازي سيستم مديريت كيفيت مطابق استاندارد ايزو 9001 در سازمان خود از خدمات مشاوره استفاده نماييد، ضمن مطالعه ويژگي هاي يك مشاور ذيصلاح، پيشنهاد مي شود براي انعقاد قرارداد از مفاد قرارداد نمونه اي كه مشاور مديريت تدوين كرده است استفاده نماييد. 

 

Comments