نمونه قرارداد گواهی دهنده ایزو 9001

posted Oct 28, 2010, 10:04 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Feb 28, 2013, 7:02 AM ]

مدیریت محترم، همان گونه که مستحضر هستید رشد چشمگیر شرکت های گواهی دهنده استانداردهای خانواده ایزو در سال های اخیر حساسیت های فراوانی را به همراه داشته است. یکی از نکات بسیار مهم در این باره، الزامات قراردادهای منعقد شده سازمان های خواهان گواهینامه ایزو با این شرکت ها است.  

تجارب همکاری مشاور مدیریت با سازمان های مختلف تولیدی و خدماتی برای پیاده سازی سیستم های مدیریت و دریافت گواهینامه های مرتبط و اهمیت به اشتراک گذاری این تجارب سبب ساز تدوین نمونه قراردادی برای ممیزی و صدور گواهینامه ایزو 9001 به عنوان پایه ای ترین استاندارد سیستم های مدیریتی گردید.  

لطفا برای دریافت متن نمونه این قرارداد از تماس با مشاور مدیریت دریغ نفرمایید.

Comments