پنل بازنگري مديريت ايده اي نوآورانه از مشاور مديريت

posted Dec 7, 2011, 11:04 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 7, 2011, 11:09 PM ]

 بازنگري مديريت سيستم هاي مديريتي خود را با روش هايي نو برگزار كنيد. براي اطلاعات بيشتر از تماس با مشاور مديريت دريغ نفرماييد.

Comments