نماینده مدیریت کی باشه بهتره؟

posted Jan 9, 2013, 10:42 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 9, 2013, 10:42 PM ]
یکی از سمت هایی که در استانداردهای بین المللی سیستم های مدیریتی مانند ایزو ۹۰۰۱ وجودش الزامی شده است نماینده مدیریت می باشد که باید توسط مدیر ارشد و از بین یکی از مدیران سازمان انتخاب شود. شرح وظایف نماینده مدیریت را استاندارد مشخص کرده لیکن هیچ اشاره ای نکرده است که کدام یک از مدیران بهتر است نماینده مدیریت باشد.
اما تجربه پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی در سازمان های مختلف نشان می دهد که بهتر است نماینده مدیریت دارای شرایط زیر باشد تا فعالیت های وی تاثیرگذاری قابل توجهی در سازمان داشته باشد:
۱- نفر دوم سازمان باشد. اگر چه معمولا این گونه افراد وقت سرخاراندن ندارند ولی حرف شنوی دیگران از آنها این نقطه ضعف را پوشش می دهد و برای کمبود وقتش هم می توان از جانشین وی برای اداره امور استفاده کرد.
۲- حتی الامکان مدیر مالی شرکت نماینده مدیریت باشد. چرا که اتصال گلوگاه هایی که می توان در سیستم مدیریتی ایجاد کرد به گلوگاه ها و ابزارهای مالی در سازمان های ایران از اثرگذاری زیادی برخوردار است.
Comments