نمايشگاه بازنگري مديريت

posted Aug 1, 2011, 12:11 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Aug 3, 2011, 10:11 PM ]
 

تجربه اي نو با ابزارهاي موجود

به تصوير كشاندن بضاعت هاي يك سازمان

ايجاد شور و نشاط

و بسياري دستاوردهاي ديگر

ابتكاري از مشاور مديريت

 

 

 

Comments