Q.6

posted Oct 6, 2010, 6:11 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 6, 2010, 6:12 AM ]

6- سازمان ما هم اکنون از سیستم مدیریت کیفیت استفاده می کند ولی بعد از انجام ممیزی مراقبتی از سوی شرکت گواهي دهنده می بایست سيستم را از استاندارد ويرايش 2000 به 2008 تغییر دهیم. حالا می خواستم درباره ويرايش 2008 مرا راهنمايي نماييد و چگونه می توانم سيستم مديريت كيفيت را از استاندارد که دارم (2000) به 2008 تغییر دهم. 

ارتقاء نيازمندي هاي سيستم مديريت كيفيت يك سازمان از ویرایش 2000 استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به ۲۰۰۸ بسیار ساده و بی دردسر است چرا که ویرایش جدید استاندارد نسبت به قبلی تغییرات زیادی نداشته است تا جایی که می توان گفت حتی بدون هیچ کار خاصی ممیز شما می توانست در همین بار ممیزی گواهینامه شما را به ۲۰۰۸ ارتقاء دهد. 

با این حال اگر شما یک نسخه از استاندارد ۲۰۰۸ را در اختیار داشته باشید و به پیوست (ب) این استاندارد مراجعه نمایید با ماهیت تغییرات آن آشنا خواهید شد و به راحتی می توانید تغییر ویرایش را در سیستم مدیریت کیفیت سازمان خود اعمال نمایید.  

Comments