Q.49

posted May 3, 2011, 10:04 PM by حسین صادق‌فر   [ updated May 3, 2011, 10:05 PM ]

با سلام و تشکر از جواب سئوال قلبی خیلی مفید بود لطفا من را راهنمایی کنید برای مدل سازی سازمانی و فرآیند از کجا شروع کنم و چه اقداماتی انجام بدم.

 عليك سلام

قبل از هر كاري بايد فرايندهاي سازمان خودتان را شناسايي كرده و فهرستي از آنها را مدون سازيد. مطابق توصيه ايزو 9فرايندهاي هر سازمان را مي توان در چهار دسته به شرح زير دسته بندي كرد:

فرايندهاي تحقق محصول

فرايندهاي مديريت منابع

فرايندهاي مديريتي

فرايندهاي پايش، اندازه گيري، تحليل و بهبود

Comments