Q.46

posted Apr 17, 2011, 10:51 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Apr 17, 2011, 10:52 PM ]

پرسش: لطفا" اینجانب را راهنمایی کنید که چگونه و کجا شکایت خود را از یکی از مونتاژ کننده های خودرو در ایران برای زیرپا گذاشتن اصول مشتری مداری از طریق ایزو پیگیری کنم قبلا از همکاری شما سپاسگزارم.

پاسخ: اگر این شرکت دارای گواهینامه ایزو 9001 می باشد شما می توانید نامه ای به شرکت صادر کننده گواهینامه نوشته و شکایت خود را مطرح و پیگیری نمایید. البته توصیه می کنم حتی الامکان نامه را به شرکت اصلی (ممیز خارجی و نه نماینده ایرانی آنها) نوشته و از طریق شرکت اصلی شکایت خود را دنبال نمایید. امیدوارم موضوع مورد شکایت شما به درستی مورد رسیدگی قرار گیرد.

Comments