Q.32

posted Mar 2, 2011, 9:44 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Mar 2, 2011, 10:02 PM ]

با سلام و وقت بخیر حضورتان

چند سئوال در رابطه با ایزو 9001 داشتم که خواهشمندم در خصوص پاسخشان مرا راهنمایی کنید:

1-  نمونه هایی از سازمان هایی که بند طراحی و توسعه (3-7) از ایزو برای آنها قابل حذف است را نام ببرید.

2- در یک پژوهشگاه آیا بند مذکور قابل حذف است؟ چرا؟

3- اصولا مشتری و فرآیندهای یک پژوهشگاه چه کسانی و چه چیزهایی هستند؟

 

عليك سلام

1- وقتي سازماني محصول يا خدمات خود را خودش طراحي نمايد بند 7-3 استاندارد برايش كاربرد دارد در غير اين صورت اين بند قابل حذف است. مثلا اگر يك قنادي خودش فرمولاسيون شيريني هاي خودش را ابداع كند اين بند برايش كاربرد دارد ولي اگر فقط يك شيريني فروشي باشد مي تواند از اين بند صرف نظر كند.

2- از نام يك پژوهشگاه بر مي آيد كه كار پژوهشي چون انجام مي دهد پس در واقع محصولي را طراحي مي كند و اين بند برايش كاربرد دارد. البته براي اعلام دقيق بايد جزييات فرايندهاي اين پژوهشگاه بررسي شود.

3- مشتري پژوهشگاه كساني هستند كه درخواست كار پژوهشي به آن سازمان مي دهند و بابت اين كار حاضرند پول بپردازند. در مورد فرآيندها نيز امكان پاسخ دادن بدون داشتن اطلاعات بيشتر مقدور نيست. 

Comments