Q.23

posted Dec 23, 2010, 12:13 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 23, 2010, 12:26 AM ]

باسلام و تشکر از پاسخ به پرسش هاي قبلی خواهشمندم در خصوص مطلب زیر نیز مرا راهنمایی کنید.
ایا حذف فرایند کالیبراسیون از بین فرایندهای استاندارد
ISO9001 در يك شرکت تولید کننده نرم افزارهای كامپيوتري امکان پذیر است؟

 
عليك سلام،
بله امكان پذير است. ولي بايد بررسي شود كه آيا واقعا نيازي به اندازه گيري وجود ندارد. بدنيست به اين پرسش ها پاسخ دهيد. آيا سازمان شما نيازي به اندازه گيري سرعت بالا آمدن نرم افزارهاي توليد شده نداريد؟ يا اينكه نيازي نيست ميزان توليد گرما يا ميزان درگير كردن حافظه كامپيوتر كاربر به خاطر اجراي يك نرم افزار را اندازه گيري نماييد؟ آيا اصولا روشي براي چنين اندازه گيري هايي وجود دارد؟ درصورتي كه پاسخ به اين پرسش ها بيانگر بي نيازي سازمان شما به اندازه گيري باشد مي توان نتيجه گرفت كه الزام كاليبراسيون كه در بند 7-6 استاندارد ايزو 9001 مطرح است در سازمان شما و سازمان هاي مشابه كاربردي ندارد.
 
 
Comments