Q.21

posted Dec 5, 2010, 10:42 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 5, 2010, 10:48 PM ]

با سلام و احترام

خواهشمند در نحوه تعیین و مستند سازی شرح وظایف واحد سازمانی و پرسنل آنها راهنمایی فرمایید.

با تشکر فراوان

 

عليك سلام

امروزه سازمان هاي توسعه يافته، از نمودارهاي سازماني و شرح وظايف كاركنان بعنوان ابزاري اثربخش براي مديريت سيستم هاي خود استفاده نمي نمايند و بجاي آن سيستم خود را به گونه اي طرحريزي مي كنند تا رويكرد فرآيندي در تمامي سطوح سازمان پياده سازي گردد و از اين طريق به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت خود نايل شوند. ليكن سازمان هاي ايراني علي رغم اينكه به تمامي مدهاي مديريتي مانند ISO 9001 و TQM دست يافته اند ولي از آنجا كه پا را فراتر از اين مدها نگذاشته و به لايه هاي ظاهري آنها و دريافت گواهينامه بسنده كرده اند همچنان رويه سنتي مديريتي خود را حقظ كرده و بر آن پافشاري مي نمايند.

با اين حال و به خاطر احترام به پرسشي كه مطرح فرموديد مختصرا عرض مي كنم بهترين روش كه در عمل هم پاسخ داده است آن است كه از خود كاركنان بخواهيد شرح وظايف روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانه خود را مرقوم نمايند و بعد مدير هر قسمت آن را تكيمل نمايد. شما هم مي توانيد شرايط احراز هر شغل از جمله ميزان تحصيلات، مهارت، تجربه و آموزش هاي مورد نياز را به آن بيفزاييد. يادآوري اينكه از آوردن عبارت مجعول! "انجام ساير امور محوله مرتبط" كه در انتهاي شرح شغل هاي گوناگون در طرح هاي طبقه بندي مشاغل بعنوان يك ابزار مديريتي از آن ياد مي شود فراموش نفرماييد تا هم دهان كارگر و هم دهان اداره كار بسته شود.

از شوخي گذشته باز هم تاكيد مي كنم به جاي مستندسازي شرح وظايف تلاش كنيد تا سازمان به سوي مستندسازي فرآيندها گام بردارد. 

Comments