پایش و اندازه گیری را با هم بکار بگیرید

posted Aug 14, 2015, 11:04 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Aug 14, 2015, 11:05 PM ]
در برخی موارد و برای تاثیرگذاری بیشتر می توان از دو ابزار پایش و اندازه گیری به صورت توامان استفاده کرد. به عنوان مثال در تصویر زیر میزان کلمات کلیدی جستجو شده در وبسایت مشاور مدیریت که به کمک موتورهای جستجو مشخص شده است به نمایش درآمده است. بکارگیری تصویری مشابه برای شاخص های مختلف سازمانی بسیار کاربردی و موثر است.