گواهی دهنده معتبرم آرزوست

posted Dec 3, 2012, 9:30 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 4, 2012, 11:09 PM ]

پرسش

ما چه جوری باید بفهمیم که فعالیت نمایندگی کدوم گواهی دهنده ها تحریم شده؟
اصلأ چه جوری باید فهمید که کدوم گواهی دهنده معتبرتره؟

پاسخ مشاور مدیریت:

1- تا زمانی که گواهی دهنده ای در ایران نمایندگی دارد حتما شامل تحریم نشده است و شما می توانید با آنها ارتباط داشته باشید.
2- با توجه به وضعیت و شرایطی که من اخیرا دیدم تقریبا در ایران هیچ معیاری برای ارزیابی و انتخاب گواهی دهنده معتبر کاربردی ندارد. چرا که الان کار به جایی رسیده که برخی از سرممیزین و ممیزین این گواهی دهندگان، تصمیم گیرندگان اصلی شده اند و فارغ از اصول سازمانی شرکت هایشان و بسته به سلیقه و منافع شخصی کار را جلو می برند. به نظر من در چنین شرایطی کافیست دنبال ارزان ترین گواهی دهنده بگردید نه معتبر ترین...!
3- در صورتی که نیاز به معیارهایی برای ارزیابی گواهی دهندگان داشته باشید از این مقاله استفاده نمایید.

Comments