دیواری برای نصب گواهینامه ها

posted May 22, 2014, 8:39 PM by حسین صادق‌فر
پاسخ مشاور مدیریت به نامه یکی از درخواست کنندگان همکاری
درود بر شما
داستان استانداردهای ایزو به ویژه استانداردی مانند ایزو ۲۲۰۰۰ بحث عجیبی است به سبب اینکه در ایران با پرداخت پول می توانید این گواهینامه را دریافت کنید در حالی که هیچ کاری دیگری نکرده باشید و البته به هیچ چیزی جز گواهینامه هم دست نخواهید یافت. اما اگر خواسته باشید این استاندارد را به درستی پیاده کنید باید هم هزینه کرده و هم وقت کافی صرف آن نمایید. 
من توصیه می کنم اگر سازمانی که گفتید صرفا به دنبال گواهینامه است بفرمایید با پرداخت هزینه ای نه چندان زیاد گواهینامه را دریافت کرده و به دیوار فست فود نصب کند. ولی اگر خواسته باشید کار واقعی طراحی و پیاده سازی ایزو ۲۲۰۰۰ یا ۹۰۰۱ را شروع کنید من در خدمت شما هستم.
Comments