لطفا به مشتریان خودتان دروغ نگویید

posted May 9, 2013, 11:21 PM by حسین صادق‌فر   [ updated May 10, 2013, 8:25 PM ]
البته همیشه این گواهی دهنده ها نیستند که با مشتریان خود خوب رفتار نمی کنند...! لطفا به آگهی زیر نگاهی بیندازید... در این آگهی چهار نشان تجاری مشابه گواهینامه های استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ و دیگر استانداردهای شناخته شده این خانواده را مشاهده می کنید. این نشان ها (لوگو) نام هیچ شرکت گواهی دهنده ای را به همراه ندارد و هیچ شماره انحصاری از اینکه اثبات کند این نشان ها برای شرکتی که از آنها بهره برداری تبلیغاتی کرده، صادر شده است در هر نشان دیده نمی شود! به نظر شما برای فروش این برج های زیبا چه نیازی به ثبت این نشان های بی هویت وجود دارد؟