۷- گواهی دهنده ایزو ۹۰۰۱

مدیریت محترم،

اگر تصمیم دارید برای ممیزی شخص ثالث (صدور گواهینامه) سیستم مدیریت خود مطابق یکی از استانداردهای بین المللی ایزو شرکت گواهی دهنده ای را ارزیابی و انتخاب نمایید، مشاور مدیریت توصیه می نماید از چک لیستی که در ادامه و با توجه به توصیه های سازمان بین المللی استاندارد _ISO_ تدوین است، استفاده فرمایید و همچنین از توصیه هایی که سازمان ایزو برای ممیزی و صدور گواهینامه داشته است بهره ببرید:

الف- چک لیست ارزیابی گواهی دهنده

۱-  با توجه به اینکه دریافت گواهینامه یک الزام استاندارد ایزو 9001 نیست آیا سازمان دلایل کافی برای دریافت گواهینامه ایزو 9001 دارد؟

۲- آیا فهرستی از شرکت های گواهی دهنده معتبر در دسترس هستند تا از بین آنها و پس از ارزیابی مناسب ترین انتخاب گردد؟

۳- آیا شرکت گواهی دهنده انتخاب شده از نظر مشتریان سازمان نیز به رسمیت شناخته می شود؟

۴- آیا ممیزین شرکت گواهی دهنده در حوزه کسب و کار سازمان با تجربه هستند؟

۵- آیا گواهی دهنده بر مبنای استاندارد ایزو 17021 ممیزی شده و از گواهینامه معتبر و قابل ارایه برخوردار است؟

۶- آیا نام شرکت گواهی دهنده در وب سایت مراجع اعتباردهی (http://www.iaf.nu) مرتبط به عنوان یک گواهی دهنده معتبر و مورد تایید ثبت شده است؟


ب- توصیه های سازمان ایزو برای ممیزی و صدور گواهینامه

سازمان ایزو صدور گواهینامه را تشخیص رسمی سیستم مدیریت یک سازمان توسط سازمانی دیگر و البته ذیصلاح می داند و می گوید در برخی کشورها سیستم مدیریت تایید شده بجای عبارت ثبت شده بکار گرفته می شود. همچنین این سازمان صدور گواهینامه را یک الزام و ضرورت برای پیاده سازی سیستم مدیریت از جمله ایزو ۹۰۰۱ نمی داند لیکن تاکید می نماید که ممکن است از سوی برخی مشتریان این امر یعنی داشتن گواهینامه ضروری دانسته شود. همچنین داشتن گواهینامه ممکن است به خاطر رقابت با رقبا و توجه به قوانین و مقررات، مورد نیاز باشد.

در صورتی که سازمان خواهان گواهینامه باشد می بایست پیاده سازی کامل و انطباق با الزامات استاندارد را در یک ممیزی رسمی توسط شرکتی ذیصلاح (با نام گواهی دهنده) به اثبات برساند و هیچ نیازی نیست نیازمندی هایی افزون بر آنچه استانداردهایی مانند ایزو ۹۰۰۱ مطرح کرده اند مورد تایید قرار گیرد. اگرچه مشتریان یا قوانین و مقررات صنعت مرتبط ممکن است تایید نیازمندی هایی افزون بر آن را لازم بدانند.

سازمان ایزو بیان می نماید که اگر سازمانی تصمیم به داشتن گواهینامه دارد می بایست با چندین شرکت گواهی دهنده ذیصلاح در تماس باشد تا از نوع کار آنها، قیمت های پیشنهادی، مدت اعتبار گواهینامه و اینکه آنها در چه بازه های زمانی باید برای ارزیابی دوره ای، سیستم مدیریت را بررسی نمایند آگاه شود. همچنین سازمان ممکن است قبل از ممیزی صدور گواهینامه از چند گواهی دهنده (یا مشاور) درخواست نماید تا پیش ارزیابی از سیستم پیاده سازی شده داشته باشند. این ممیزی (پیش ممیزی) میزان آمادگی سازمان برای ممیزی صدور گواهینامه را مشخص می نماید و می تواند مزایای عمده ای برای سازمان داشته باشد و مشخص نماید که چه کارهای تکمیلی دیگری باید صورت پذیرد. از سوی دیگر این پیش ممیزی مانوری منحصر به فرد محسوب می شود که احساس بهتری را در سازمان بوجود می آورد و انتظاراتی که از سازمان می رود را مشخص می نماید. مطالب بیان شده توصیه های سازمان ایزو می باشد که در این مقاله از سوی این سازمان مطرح شده است.


یادآوری:

الف- برای اطلاعات بیشتر در رابطه با توصیه سازمان ایزو در این رابطه این مقاله را مطالعه نمایید.

ب-  در اينجا نمونه اي از قرارداد مميزي صدور گواهينامه و مميزي هاي مراقبتي طي يك دوره سه ساله آورده شده است.

پ-  براي آشنايي با فهرست برخی از گواهي دهندگان نگاهي به این فهرست داشته باشيد.


یادآوری مهم: تا چندی پیش مشاور مدیریت، در این صفحه نام چند شرکت گواهی دهنده ای که در ایران فعالیت می نمایند را ذکر کرده بود تا مراجعه کنندگان به وب سایت مشاور مدیریت با این گواهی دهندگان آشنا شوند. لیکن به دلایلی نام این گواهی دهندگان از این صفحه حذف گردید.


مشاور مدیریت تصمیم دارد به دور از هر گونه پیش داوری و تنها با معرفی معیارهای مناسب عملکرد شرکت های گواهی دهنده در ایران را مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهد. در این ارزیابی از نظرات و تجارب شرکت های دریافت کننده گواهینامه نیز استفاده خواهد شد و نتایج آن در فضایی متفاوت ارایه خواهد گردید. امید است این اقدام کمکی موثر برای ارزیابی و انتخاب آگاهانه شرکت گواهی دهنده برای سازمان های ایرانی که خواهان دریافت گواهینامه سیستم های مدیریت هستند باشد.

در حال حاضر دلایلی که مشاور مدیریت عملکرد برخی از شرکت های گواهی دهنده در ایران را مناسب نمی داند در ادامه تشریح و در پایان صفحه نقطه نظرات تعدادی از سازمان های دریافت کننده گواهینامه نیز ثبت شده است.

 • غیر شفا
  ف بودن فرایند ممیزی صدور گواهینامه در ایران به گونه ای که هر کدام از شرکت های صدور گواهینامه روش خاص خودشان را دنبال می نمایند و همه نیز می گویند که روش ما درست است. جالب اینکه روی وب سایت هیچ کدام از این شرکت ها سندی معتبر که نشان دهنده فرایند ممیزی و صدور گواهینامه باشد مشاهده نمی شود.
 • حرفه ای نبودن برخی از ممیزین این شرکت ها، بارها و بارها شاهد این بوده ام که سرممیز یک شرکت به هیچ عنوان با فرایندهای اصلی سازمان کارفرما (مثلا شرکت های مهندسی مشاور) آشنا نبوده ولی برای ممیزی آنها معرفی شده اند. دیگر اینکه بسیاری از این ممیزین محترم به طور شخصی به امر مشاوره نیز مبادرت دارند که این نیز یک رویه خلاف بوده و حرفه ای بودن آنها را زیر سٔوال می برد.
 • علی رغم اینکه همه شرکت های گواهی دهنده به ایجاد ارزش افزوده برای سازمان کارفرما اشاره می کنند ولی اکثر قریب به اتفاق ممیزی ها فقط به دنبال دریافت حق الزحمه ممیزی بوده و ایجاد ارزش افزوده را تنها صدور چند عدم انطباق برای توجیه جضور چند روزه خود در سازمان می پندارند.
 • سیستمی و سازمانی عمل نکردن برخی از ممیزین شرکت های گواهی دهنده به گونه ای که در فرصتی مناسب و با طی مسیری خاص! یک یا چند جلسه آموزش و ارایه خدمات مشاوره (با هزینه میلیونی) را برای سازمان کارفرما می تراشند و با تاکید فراوان هم یادآوری می کنند که این هزینه شخصی است و ربطی به شرکت گواهی دهنده ندارد و تنها از این طریق است که امکان بسته شدن عدم انطباق ها و صدور گواهینامه میسر می شود.
 • بیان تصریحی برخی از مدیران بازاریابی و ثبت قرارداد شرکت های گواهی دهنده به شخص مشاور مدیریت از باب اینکه اگر کاری کنید که قرارداد ثبت گواهینامه سازمان کارفرما با ما بسته شود درصدی را به شما خواهیم داد.
 • مشمول تحریم شدن فعالیت برخی از گواهی دهنده در ایران و غیر مجاز شدن فعالیت نمایندگی ها آنان
 • دریافت نامه عدم صلاحیت نمایندگی ایران برخی گواهی دهنده از سوی شرکت اصلی، بدون اینکه قبل از آن از سوی نماینده ایرانی این شرکت ها چنین موردی مطرح شده باشد. جالب این است که این نمایندگان همیشه خودشان را برترین معرفی می کردند.
 • هیچ کدام از این شرکت های گواهی دهنده کار دیگری را قبول ندارد و بیچارگی موقعی است که خواسته باشی از یکی به دیگری تغییر گواهینامه بدی...! آن وقت است که برخی ممیزین شرکت جدید کلی داستان می تراشند که بی ارزشی کار ممیزین قبلی را زیر سئوال ببرند و با گرفتن عدم انطباق هایی عجیب و غریب اصرار دارند که به کارفرما ثابت کنند که تا کنون سرشان کلاه گذاشته اند.
 • ادامه دارد ...

گواهی دهنده انسانم آرزوست

posted May 22, 2014, 8:44 PM by حسین صادق‌فر

چند روز پیش تماس تلفنی داشتم. سرکار خانم می پرسید که من با کدام یک از گواهی دهنده ها کار می کنم! من بهش گفتم برای سازمان هایی که من با آنها قرارداد دارم از پیش گواهی دهنده ای را معرفی نمی کنم بلکه توضیحات لازم را به کارفرما می دهم تا خودش پس از ارزیابی به گواهی دهنده ذیصلاح (و البته نسبی) برسد. شرکت این سرکارخانم یک گواهی دهنده بود و می خواست که من با آنها کار کنم هم برای آموزش هم برای ممیزی شخص ثالث و دریافت گواهینامه ...
به ایشان گفتم رزومه ای، کاتالوگی، یا ... ارایه نمایید تا با هم بیشتر آشنا بشویم. گفت نشانی وب سایت خودمان را برای تان پیامک می کنم و بعد هم زنگ می زنم تا نظرتان را جویا شوم. گفتم نشانی را لطفا بفرستید ولی من الان زمینه همکاری ندارم.... ولی فعلا دو روز گذشته و نشانی وب سایت را پیامک نکرده است. ...

دیواری برای نصب گواهینامه ها

posted May 22, 2014, 8:39 PM by حسین صادق‌فر

پاسخ مشاور مدیریت به نامه یکی از درخواست کنندگان همکاری
درود بر شما
داستان استانداردهای ایزو به ویژه استانداردی مانند ایزو ۲۲۰۰۰ بحث عجیبی است به سبب اینکه در ایران با پرداخت پول می توانید این گواهینامه را دریافت کنید در حالی که هیچ کاری دیگری نکرده باشید و البته به هیچ چیزی جز گواهینامه هم دست نخواهید یافت. اما اگر خواسته باشید این استاندارد را به درستی پیاده کنید باید هم هزینه کرده و هم وقت کافی صرف آن نمایید. 
من توصیه می کنم اگر سازمانی که گفتید صرفا به دنبال گواهینامه است بفرمایید با پرداخت هزینه ای نه چندان زیاد گواهینامه را دریافت کرده و به دیوار فست فود نصب کند. ولی اگر خواسته باشید کار واقعی طراحی و پیاده سازی ایزو ۲۲۰۰۰ یا ۹۰۰۱ را شروع کنید من در خدمت شما هستم.

توصیه‌های ناب برای مشاورین سیستمهای مدیریتی

posted Nov 12, 2013, 10:20 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 12, 2013, 10:22 PM ]

چند روز پیش وقتی پیام های ثبت شده در وب سایت مشاور مدیریت را بررسی می کردم با پیامی از جناب آًقای مهدی خادمی زنجانی (مدیر محترم دفتر موسسه صدور گواهینامه ICL) برخوردم. متن پیام ایشان در ادامه آمده است و پس از پاسخ به پیام ایشان از طریق ایمیلی که معرفی کرده بودند مقاله‌ای را که با عنوان توصیه‌های ناب برای مشاورین سیستمهای مدیریتی نوشته بودند برای من ارسال کردند. من نیز با واقعی دانستن اکثر نکاتی که ایشان در این مقاله از آنها یاد کرده بودند در این پست (فایل پیوست) این مقاله را منتشر کردم امید است مورد استفاده همکاران گرامی قرار گیرد.

متن پیام آقای خادمی زنجانی:

دوست عزيز و گرامي، جناب اقاي صادق فر
امروز بطور اتفاقي با سايت شما اشنا شدم و مقداري از مطالبش را به دقت خوندم. بعنوان كسي كه از سال ۱۳۷۴در زمينه سيستمهاي ايزو فعاليت مي كنه و حدود ۱۳ سال هم هست كه بعنوان سرمميز سيستمهاي موردنظر فعال مي باشم (و حدود يازده ساله كه مديريت يك موسسه صدور گواهينامه در ايران را بعهده دارم) از خوندن مطالب شما خرسند شدم و خوشحالم كه هنوز افرادي مثل شما در فكر آگاهي دادن به مشتريان در خصوص تخلفات متعدد فعالان اين حوزه هستند. از قضا خودم وقتي داشتم اطلاعات CB هاي جديد را كه ماشاء الله تعدادشون در كشور روز بروز مثل قارچ در حال افزايشه، جستجو  مي كردم با سايت شما آشنا شدم.  ظاهراً درد ما مشتركه ...... فروش گواهينامه آن هم با قيمت هاي نازل، افتادن مسئوليت مميزي‌ها بعهده يك سري آدم كم سواد و بي‌سواد كه فقط دنبال بيزينس و تجارتن و ..... واقعاً كه گندشو درآوردن و دليل اصلي بي اعتمادي مشتريان هم اين قبيل افراد هستند كه دير آمده اند و مي خواهند زود بروند.
در پايان بايد بگم كه خوشحال ميشم در حد امكان، مطالب جديد و حرفه اي اين حوزه و آخرين اخبار و اطلاعات بازار را در اختيارتون بزارم. مطالب و اخباري كه مطمئناً براي افرادي مثل شما (و البته خوانندگان شما) جذاب خواهد بود. ارادتمند - مهدي خادمي زنجاني

لطفا به مشتریان خودتان دروغ نگویید

posted May 9, 2013, 11:21 PM by حسین صادق‌فر   [ updated May 10, 2013, 8:25 PM ]

البته همیشه این گواهی دهنده ها نیستند که با مشتریان خود خوب رفتار نمی کنند...! لطفا به آگهی زیر نگاهی بیندازید... در این آگهی چهار نشان تجاری مشابه گواهینامه های استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ و دیگر استانداردهای شناخته شده این خانواده را مشاهده می کنید. این نشان ها (لوگو) نام هیچ شرکت گواهی دهنده ای را به همراه ندارد و هیچ شماره انحصاری از اینکه اثبات کند این نشان ها برای شرکتی که از آنها بهره برداری تبلیغاتی کرده، صادر شده است در هر نشان دیده نمی شود! به نظر شما برای فروش این برج های زیبا چه نیازی به ثبت این نشان های بی هویت وجود دارد؟

دکان گواهینامه های ایزو

posted Dec 4, 2012, 10:50 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 4, 2012, 10:53 PM ]

سلام آقای مهندس

من همیشه از مطالبی که روی وبسایت میذارین، استفاده می کنم،

مسئول آزمایشگاه و پیاده سازی ایزو هستم تو شرکتمون برای همین از مطالبتون کمک میگیرم

می خواستم ضمن تشکر بهتون بگم آیاکمکی هست که بتونم تو زمینه وبسایت یا وبلاگ بهتون

بکنم؟

یه مساله دیگه در مورد شرکت های گواهی دهنده، شرکت DNV کلا تعطیل شد، حداقل برای ما که نامه زدن اینطور نوشتن و از ما خواستن که با شرکت ... کار کنیم اگه می خوایم قرارداد رو ادامه بدیم! که من بعد از تحقیق متوجه شدم ... به نسبت بقیه حرفه ای تر عمل می کنه، گرچه به قول شما همیشه ممیزینی هستن که همه جا ساز خودشونو می زنن و ممیزی رو شخصی میکنن و دنبال منافعشون هستن...! 


اوایل امسال با ... قراردادمون رو بستیم و بعد از یه پروسه یکساله بهبود تونستیم ازشون گواهی ایزو 9001 بگیریم، 

خواستم نظر شما رو در مورد این شرکت بدونم. ممنون میشم.

با احترام


علیک سلام

1- در مورد همکاری با وب سایت مشاور مدیریت خوشحال خواهم شد. لطفا اگر پیشنهاد مشخصی دارید مطرح فرمایید.

2- در مورد شرکت های گواهی دهنده واقعا برای وضعیت پیش آمده متاسفم...!

3- متاسفانه یا خوشبختانه من با شرکت ... آشنایی کاملی ندارم و تا حالا با این شرکت همکاری نداشته ام.

گواهی دهنده معتبرم آرزوست

posted Dec 3, 2012, 9:30 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 4, 2012, 11:09 PM ]

پرسش

ما چه جوری باید بفهمیم که فعالیت نمایندگی کدوم گواهی دهنده ها تحریم شده؟
اصلأ چه جوری باید فهمید که کدوم گواهی دهنده معتبرتره؟

پاسخ مشاور مدیریت:

1- تا زمانی که گواهی دهنده ای در ایران نمایندگی دارد حتما شامل تحریم نشده است و شما می توانید با آنها ارتباط داشته باشید.
2- با توجه به وضعیت و شرایطی که من اخیرا دیدم تقریبا در ایران هیچ معیاری برای ارزیابی و انتخاب گواهی دهنده معتبر کاربردی ندارد. چرا که الان کار به جایی رسیده که برخی از سرممیزین و ممیزین این گواهی دهندگان، تصمیم گیرندگان اصلی شده اند و فارغ از اصول سازمانی شرکت هایشان و بسته به سلیقه و منافع شخصی کار را جلو می برند. به نظر من در چنین شرایطی کافیست دنبال ارزان ترین گواهی دهنده بگردید نه معتبر ترین...!
3- در صورتی که نیاز به معیارهایی برای ارزیابی گواهی دهندگان داشته باشید از این مقاله استفاده نمایید.

1-6 of 6