ایزو ۵۰۰۰۱

مشاور مدیریت با همکاری مرکزی مهندسی و تحقیقات غدیر اولین مرجع سیستم مدیریت انرژی در ایران را راه اندازی کرده است. وب سایت طراحی شده بدین منظور با عنوان ایران ۵۰۰۰۱ به فعالیت خود ادامه خواهد داد و در این قسمت از وب سایت مشاور مدیریت آخرین اخبار و تغییر و تحولات ایران ۵۰۰۰۱ اطلاع رسانی می شود. 

وب سایت ایران ۵۰۰۰۱ راه اندازی شد

posted Aug 7, 2013, 5:24 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Aug 20, 2013, 9:12 PM ]

وب سایت ایران ۵۰۰۰۱ در تاریخ ۹۲/۵/۱ راه اندازی شد. این وب سایت که با همکاری مرکزی مهندسی غدیر و مشاور مدیریت به فعالیت خود ادامه خواهد داد بعنوان اولین مرجع سیستم مدیریت انرژی در ایران معرفی شده است. انتخاب نام ایران ۵۰۰۰۱ برگرفته از ایزو ۵۰۰۰۱ که استاندارد بین المللی برای سیستم مدیریت انرژی می باشد، بوده است.
در وب سایت ایران ۵۰۰۰۱ به مدیریت انرژی از دو منظر سیستمی و فنی پرداخته خواهد شد و با ارایه الگوهای عملی و مثال های کاربردی نحوه طرحریزی، تدوین و پیاده سازی یک سیستم مدیریت انرژی در سازمان های تولیدی و خدماتی جدای از نوع و اندازه ای که دارند تشریح خواهد شد.

1-1 of 1