طرحواره ایزو ۲۶۰۰۰

posted Dec 25, 2012, 5:59 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 25, 2012, 8:42 PM ]
قسمت های مختلف استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ با عنوان مسئولیت اجتماعی در تصویر زیر مشخص شده است. زحمت ترجمه مطالب و تنظیم این تصویر را جناب آقای مهدی نژاد رسولی از همراهان خوب مشاور مدیریت که اخیرا همکاری صمیمانه و نزدیکی را با مشاور مدیریت آغاز نموده اند، کشیده اند. از ایشان و مشارکتی را که آغاز کرده اند بسیار سپاسگزارم. 

اصل تصویر را به صورت پوستری در ابعاد A2 از اینجا دریافت نمایید.
Comments