مسئولیت اجتماعی و کار داوطلبانه

posted Feb 23, 2013, 12:02 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Feb 23, 2013, 12:06 AM ]

یکی از استانداردهای تدوین شده برای سیستم های مدیریتی یک سازمان استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ یا همان مسئولیت اجتماعی است. اگر چه در کشور ما ید طولایی برای از بین بردن اهمیت هر موضوعی توسط برخی از سازمان های دولتی وجود دارد و بارها شاهد بوده ایم به محض ورود هر مقوله سخت افزاری و نرم افزاری، مدیران این سازمان ها بلافاصله مدعی شده اند که در زمینه مورد نظر گوی سبفت را از دیگران ربوده اند لیکن در این سال های نزدیکی با این گونه سازمان ها و مدیران هیچ گاه شاهد کاری اثربخش از آنها که به سود جامعه باشد ندیده ام. 

به عنوان مثال یکی از روزهای مرتبط با مقوله مسئولیت اجتماعی روز کار داوطلبانه است ولی معلوم نیست چرا در کشور ما تمایل به انجام چنین کارها و همراهی با این گونه طرح ها از توجه خوبی برخوردار نیست؟! به امید افزایش مشارکت های اجتماعی با پذیرش مسئولیت های آن...!

از هر دست که بدهی از همان دست می گیری

Comments