ایزو ۲۶۰۰۰

کسب و کارها و سازمان ها در خلاء کار نمی کنند. آنها با جامعه پیرامونشان در ارتباط هستند و محیط کاری که آنها در آن فعالیت می کنند یک عامل بحرانی در توانایی شان برای تداوم موثر کارشان محسوب می گردد و این خود در ارایه عملکرد کلی آنها به طور فزاینده ای تاثیر گذار است.

استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ راهنمایی هایی را برای اینکه کسب و کارها و سازمان ها چگونه می توانند نقش خودشان برای مسئولیت های اجتماعی شان را ایفا نمایند ارایه می دهد و این بدان معنی است که اقدامات آنها باید به شیوه ای اخلاقی و شفاف که منجر به سلامت و رفاه جامعه می شود، درآید.

مشاور مدیریت در این قسمت راهنمایی هایی را برای سازمان هایی (به ویژه سازمان های دولتی) که قصد دارند مسئولیت اجتماعی خودشان را به شکل استاندارد شده ای درآورند ارایه می دهد. در این باره با مشاور مدیریت در تماس باشید. 

مسئولیت اجتماعی و کار داوطلبانه

posted Feb 23, 2013, 12:02 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Feb 23, 2013, 12:06 AM ]

یکی از استانداردهای تدوین شده برای سیستم های مدیریتی یک سازمان استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ یا همان مسئولیت اجتماعی است. اگر چه در کشور ما ید طولایی برای از بین بردن اهمیت هر موضوعی توسط برخی از سازمان های دولتی وجود دارد و بارها شاهد بوده ایم به محض ورود هر مقوله سخت افزاری و نرم افزاری، مدیران این سازمان ها بلافاصله مدعی شده اند که در زمینه مورد نظر گوی سبفت را از دیگران ربوده اند لیکن در این سال های نزدیکی با این گونه سازمان ها و مدیران هیچ گاه شاهد کاری اثربخش از آنها که به سود جامعه باشد ندیده ام. 

به عنوان مثال یکی از روزهای مرتبط با مقوله مسئولیت اجتماعی روز کار داوطلبانه است ولی معلوم نیست چرا در کشور ما تمایل به انجام چنین کارها و همراهی با این گونه طرح ها از توجه خوبی برخوردار نیست؟! به امید افزایش مشارکت های اجتماعی با پذیرش مسئولیت های آن...!

از هر دست که بدهی از همان دست می گیری

طرحواره ایزو ۲۶۰۰۰

posted Dec 25, 2012, 5:59 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 25, 2012, 8:42 PM ]

قسمت های مختلف استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ با عنوان مسئولیت اجتماعی در تصویر زیر مشخص شده است. زحمت ترجمه مطالب و تنظیم این تصویر را جناب آقای مهدی نژاد رسولی از همراهان خوب مشاور مدیریت که اخیرا همکاری صمیمانه و نزدیکی را با مشاور مدیریت آغاز نموده اند، کشیده اند. از ایشان و مشارکتی را که آغاز کرده اند بسیار سپاسگزارم. 

اصل تصویر را به صورت پوستری در ابعاد A2 از اینجا دریافت نمایید.

1-2 of 2