نظرسنجي سازمان ايزو

نتایج نظرسنجی سازمان ایزو

posted Jan 20, 2013, 10:43 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 25, 2013, 9:29 PM ]

چندی پیش سازمان ISO به منظور بهینه کاوی (benchmarking) مدیریت کیفیت و جمع آوری بازخوردهای کاربران موجود و بالقوه استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008 در سراسر جهان یک نظرسنجی ترتیب داد. در خبر این نظرسنجی اعلام شده بود، با جمع بندی نظرات ارایه شده گام های لازم برای بهبود این استاندارد برداشته خواهد شد و پیرو آن تغییرات مورد نیاز در این استاندارد اعمال خواهد گردید. 

نتایج این نظر سنجی از طریق سازمان ایزو منتشر شده است و اکنون و البته با کمی تاخیر مشاور مدیریت برخی از نتایج این نظرسنجی را به فارسی ترجمه کرده است. امید است مفید واقع شود.

نكته هايي از نظرسنجي سازمان ايزو

posted Jan 20, 2013, 10:42 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 20, 2013, 10:49 PM ]

چندي پيش سازمان ISO به منظور بهینه کاوی (benchmarking) مدیریت کیفیت و جمع آوری بازخوردهاي کاربران موجود و بالقوه استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008 در سراسر جهان يك نظرسنجي ترتيب داد. در خبر اين نظرسنجي اعلام شده بود، با جمع بندي نظرات ارايه شده گام هاي لازم براي بهبود اين استاندارد برداشته خواهد شد و پيرو آن تغييرات مورد نياز در اين استاندارد اعمال خواهد گرديد. طبق قوانین ISO، تمام استانداردهای منتشر شده باید حداقل هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار گیرند تا مشخص شود که این استانداردها مورد تایید هستند، باید بازنگری شده یا از دور خارج شوند.

مشاور مديريت پيرو مشاركت در اين نظرسنجي تصميم گرفت با بررسي و واكاوي تعدادي از مهمترين پرسش هاي مطرح در اين نظرسنجي نكات نهفته در آن را يافته و از طريق تدوين در اين مقاله تجارب خود را با تمامي مديراني كه استاندارد ايزو 9001 در سازمان آنها پياده سازي شده است به اشتراك گذارد. همچنين مطالعه اين مقاله به كساني كه وقت كافي براي شركت در نظرسنجي ياد شده را ندارند كمك خواهد كرد تا حداقل با مهمترين اين پرسش ها آشنا شده و درك درستي از راهبردهاي سازمان ISO براي تغييرات بعدي استاندارد ايزو 9001 بدست آورند.

در اين نوشتار ابتدا برخي از مهمترين پرسش هاي مطرح شده در نظرسنجي آورده شده و در ادامه هر پرسش نكات مرتبط با آن مورد بررسي گرفته است. پرسش هاي مورد نظر و مفاهيم مرتبط با هر كدام به قرار زير است:

1- آيا سيستم مديريت كيفيت كنوني شما به برآورده سازي نيازهاي بازار و كسب و كار سازمان كمك مي كند؟

سازمان هاي بسياري هستند كه سيستم مديريت كيفيت خود را در مطابقت با الزامات استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008 پياده سازي كرده اند ليكن ممكن است برخلاف پندار خود، پياده سازي اين استاندارد را در برآورده سازي نيازهاي بازار و كسب و كار خودشان مفيد نيافته باشند. تحويل به موقع، هزينه پايين، كيفيت توافق شده، در دسترس بودن و يا ارايه مناسب خدمات پس از فروش از جمله نيازهاي بازار و بسياري از كسب و كارهاي گوناگون است و ممكن است مديران سازمان ها معتقد باشند كه پياده سازي استاندارد ايزو 9001 هيچ گونه كمكي به برآورده شدن آنها نكرده است.

2- تا چه اندازه سيستم مديريت كيفيت پشتيباني كننده براي دستيابي به اهداف راهبردي سازمان است؟

مخاطب اصلي اين پرسش سازمان هايي هستند كه از ابزار مديريت استراتژيك براي تدوين و اجراي راهبردهاي سازماني خود استفاده كرده اند. البته خيلي از مديران تا كنون موفق به اين مهم يعني تعيين و اجراي استراتژي براي سازمانشان نشده اند ولي همان هايي هم كه به اين مهم پرداخته اند ممكن است ميزان تاثير سيستم مديريت كيفيت، بعنوان ابزار پشتيباني كننده براي دستيابي به اهداف استراتژي را ناچيز قلمداد نمايند.

3- تا چه اندازه سيستم مديريت كيفيت به مديريت ريسك در محصول يا خدمات سازمان كمك مي كند؟

احتمال وقوع يك اتفاق خطرناك يا قرار گرفتن در معرض آن براي محصول يا خدمات سازمان و عواقبي كه از اين بابت ممكن است پديد آيد از جمله توجه هايي است كه سازمان ISO در اين پرسش مدنظر داشته است. نظر به آنكه مقوله ريسك و مديريت آن بيشتر در استانداردهاي ايزو 14000 و ايزو 18000 مطرح است بنابراين مي توان انتظار داشت شركت كنندگان در اين نظرسنجي ميزان كمك استاندارد ايزو 9001 درباره مديريت ريسك را زياد ندانند.

4- تا چه اندازه سيستم مديريت كيفيت بهبود سطح رضايتمندي مشتريان را تسهيل مي كند؟

بندهاي (1-1- ب) و (5-2) استاندارد ايزو 9001 نيازمندي افزايش رضايت مشتري را مطرح كرده است و در بند (8-2-1) اين استاندارد نيز مقوله سنجش رضايت مشتري مطرح شده است. بنابراين در اين پرسش نيت بر آن بوده است تا ميزان تاثير سيستم مديريت كيفيت در بهبود ميزان رضايت مشتري كه يكي از دو هدف اصلي پياده سازي استاندارد ايزو 9001 در سازمان مي باشد مورد سنجش قرار گيرد.

5- تا چه اندازه سيستم مديريت كيفيت به سازمان شما مزيت رقابتي مي بخشد؟

سازمان هايي كه مزيت رقابتي خودشان را در بازار كسب و كار شناسايي كرده و از ابزار بسيار نيرومند برندسازي هم بهبره برده اند اهميت طرح اين پرسش از سوي سازمان ISO را به خوبي درك مي كنند. اكنون اين سازمان ها بايد بتوانند ميزان تاثير سيستم مديريت كيفيت در دستيابي به مزيت رقابتي را اعلام نمايند.

 

يادآوري: اين مقاله ادامه دارد. در صورت تمايل براي در اختيار داشتن متن كامل مقاله درخواست خود را براي مشاور مديريت ارسال فرماييد.

 

1-2 of 2