نمونه قرارداد ارايه خدمات مهندسي مشاور براي

نظام آراستگي محيط كار (5S)

 

۱- طرفين قرارداد

اين قرارداد بين شركت _____________ به نمايندگي _______________ كه در اين قرارداد كارفرما خوانده مي‏شود و آقاي مهندس حسين صادق فر كه در اين قرارداد مهندس مشاور خوانده مي‏ شود به شرح ذيل منعقد مي ‏گردد.

 

۲- موضوع قرارداد

ارايه خدمات مشاوره و آموزش به منظور طراحي، تدوين، پياده سازي، نگهداري و بهبود نظام آراستگي (5S) در محل _____

 

۳- مدت قرارداد

مدت قرارداد ــــــــــــــــــ ماه تعيين گرديده است.

 

۴- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد براي 12 ماه _____ ريال برآورد مي گردد كه اين مبلغ به عنوان حق الزحمه مهندس مشاور به صورت ماهانه پس از ارايه گزارش مهندس مشاور و تاييد كاركرد هر ماه توسط كارفرما پرداخت خواهد گرديد.

تبصره۱: پرداخت هزينه كليه امكانات نرم افزاري و سخت افزاري لازم، رفت و آمد و غذاي مهندس مشاور، تايپ و تكثير مستندات و تهيه ساير ملزومات مورد نياز پروژه، بر عهده كارفرما است.

تبصره۱: چنان كه كارفرما به هر دليل از ادامه كار در هر مقطع از قرارداد انصراف دهد، حق الزحمه مهندس مشاور به ميزان تعهدات انجام شده قرارداد پرداخت مي گردد.

 

۵- تعهدات طرفين قرارداد

 

- تعهدات مهندس مشاور 


- تعهدات كارفرما

 

۶- فسخ قرارداد

 

۷- حل اختلاف

 

۸- كسور قرارداد

 

۹- نشاني طرفين قرارداد


۱۰- نسخ  قرارداد

 

        مهندس مشاور:                                                               كارفرما:

    حسيــــن صادق فر                                                             ________

         مشاور سيستم هاي مديريت                                     مدير عامل _______________

 

 

 

برای دریافت متن کامل این نمونه قرارداد از تماس با مشاور مدیریت دریغ نفرمایید.

 

ć
حسین صادق‌فر,
Jan 18, 2010, 10:59 PM