پيگيري سياست هاي نظام اداري ايران

شوراي راهبري

posted Sep 8, 2010, 9:54 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 7, 2011, 12:20 AM ]

شوراي راهبري سياست‌هاي كلي نظام اداري تشكيل مي‌شود
خبرگزاري فارس: تصويب برنامه‌هاي پيشنهادي كارگروه هاي تخصصي، ايجاد زمينه‌ها و بسترهاي لازم براي به اجرا درآوردن سياست‌هاي كلي، تنظيم لوايح، مقررات و مصوبات دولت بر اساس سياست‌هاي كلي از وظايف شوراي راهبري سياست‌هاي كلي نظام اداري است. در راستاي اجرايي شدن سياستهاي كلي نظام اداري كشور شش كارگروه تخصصي شامل كارگروه فرهنگ سازماني، كارگروه اصلاح ساختار نظام اداري كشور،كارگروه استقرار دولت الكترونيك،كارگروه توانمندسازي توسعه مديريت و سرمايه انساني،كارگروه ارتقاء امور سلامت اداري و كارگروه تهيه الگوهاي اداري – ايراني در نظام اداري كشور تشكيل مي شود. ادامه خبر ...

برنامه تحول نظام اداري كشور

posted Jul 28, 2010, 10:23 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 7, 2011, 12:20 AM ]

10 برنامه تحول در نظام ادارى کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ‌١٠ برنامه تحول در نظام اداری که نشات گرفته از متن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز، لایحه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام است، تدوين گرديد. اجرا و عملیاتی کردن اين برنامه‌ها نیاز به عزم، اراده، مشارکت و همکاری مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور دارد تا بتوان با اتکا به حمایت، هدایت و آموزش فراگیر، اقدامات پیش بینی شده را از قوه به فعل در آورده و شاهد تغییر رفتار، عملکرد و بهره‌وری بالای دستگاه‌های اجرایی کشور بود.

يادآوري مشاور مديريت: در متن ابلاغيه سیاست های کلی نظام اداری مشخص گردیده است که مخاطبان محترم اين سياست ها، رؤسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح و مسئولان نهادهای غیردولتی هستند و ایشان موظف شده اند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن سياست ها را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند. اگر چه تا كنون تنها دولت برنامه خود را ارايه كرده است و از برنامه ساير مخاطبين سياست هاي كلي نظام اداري خبري نيست، بايد به عرض برساند كه برنامه دولت هم فاقد هر گونه زمانبندي تاكيد شده در متن ابلاغيه مي باشد و همان گونه كه مستحضر هستيد هيچ برنامه اي بدون زمانبندي امكان عملياتي شدن ندارد.

علاوه بر اين هيچ سازمان مسئولي تا كنون اعلام نكرده است كه 10 برنامه اعلام شده از سوي دولت براي تحول در نظام اداري كشور با متن سياست هاي كلي نظام اداري مطابقت دارد يا نه ؟!

 

 

شروع در 2-2-89

posted Apr 22, 2010, 1:05 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 7, 2011, 12:21 AM ]

مدیر گرامی: همان گونه که مستحضر هستید پیرو ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری مشخص گردید که مخاطبان محترم اين سياست ها، رؤسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح و مسئولان نهادهای غیردولتی هستند. ایشان موظف شده اند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند. 
مشاور مدیریت از این پس وظیفه نهاده شده بر دوش این مخاطبان محترم را پیگیری نموده و از طریق اين وب سايت و همچنين وبلاگ مشاور مديريت میزان پیشرفت آنها را گزارش دهی می نماید. امید است گزارشی برای ارایه وجود داشته باشد.

1-3 of 3