یکسال تاخیر در اعلام نتايج اعتباربخشي به بيمارستان ها

posted Sep 14, 2013, 12:00 AM by حسین صادق‌فر
نتايج اعتبار بخشي بيمارستان هاي کشور با يک سال تاخير،اواخر مهرماه اعلام و به بيمارستان هاي کشور ابلاغ مي شود.دکتر سيد سجاد رضوي مدير اعتبار بخشي و نظارت بر درمان وزارت بهداشت در حالي از اعلام نتايج اعتبار بخشي بيمارستان هاي کشور در اواخر ماه آينده خبر داد که بر اساس اظهارات گذشته مسئولان وزارت بهداشت اعتبار بخشي بيمارستان هاي کشور بايد مهر ماه سال گذشته اعلام مي شد. رضوي به خراسان گفت: ۹۵ درصد از کار اعتبار بخشي بيمارستان هاي کشور تا اين لحظه به پايان رسيده است و پس از جمع بندي نهايي،نتيجه اعتبار بخشي و درجه بندي کيفي بيمارستان به مديران بيمارستاني ابلاغ خواهد شد.
Comments