نتايج اعتباربخشي بيمارستان ها اوايل دي 91 اعلام مي شود

posted Nov 27, 2012, 9:42 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 27, 2012, 9:42 PM ]

نتايج اعتباربخشي ملي بيمارستان هاي کشور با سه ماه تاخير،اوايل دي ماه اعلام و به بيمارستان ها ابلاغ مي شود.دکتر سجاد رضوي مديرکل نظارت و اعتباربخشي معاونت درمان وزارت بهداشت با اعلام اين خبر به خراسان در خصوص علت تاخير در اجراي طرح اعتباربخشي بيمارستان ها گفت:علت اصلي تاخير در اعلام نتايج اعتبار بخشي بيمارستان ها تغيير سيستم اعتبار بخشي از سيستم کاغذي به الکترونيک است.ضمن اينکه در اين روش برخي موارد جديد نيز به چک ليست هاي بازرسان وزارت بهداشت اضافه شده است.رضوي تصريح کرد:بر اساس چک ليست هاي جديد برخي شاخص هاي بين المللي نيز توسط وزارت بهداشت مورد سنجش قرار خواهد گرفت و بيمارستان ها در مرحله بعدي اعتباربخشي رتبه قابل قبول در مجامع بين المللي دريافت خواهند کرد.اين مقام مسئول اجراي طرح اعتبار بخشي بين المللي را پس از مشخص شدن نتايج اعتباربخشي ملي اعلام کرد و گفت:اعتبار بخشي بين المللي توسط شرکت هاي بين المللي انجام مي شود . منبع خبر

Comments