نتايج طرح اعتباربخشي به بيمارستان ها اواسط اسفند اعلام مي شود

posted Dec 30, 2013, 3:56 AM by حسین صادق‌فر
نتايج نهايي طرح اعتباربخشي به بيمارستان ها اواسط اسفندماه اعلام مي شود. مديرکل دفتر نظارت و اعتباربخشي وزارت بهداشت با بيان اين مطلب به خراسان گفت: نتايج اوليه به بيمارستان اعلام شده است و آن ها تا پايان دي ماه فرصت دارند تا نظرات خود را اعلام و در صورت وجود هرگونه اشتباه آن ها را اصلاح کنند. سيدسجاد رضوي ادامه داد: پس از پايان يافتن مهلت بيمارستان در اعلام نظرات خود، در بهمن ماه بازديدهاي لازم انجام خواهد شد و اواسط اسفندماه نتايج نهايي را اعلام خواهيم کرد. وي خاطرنشان کرد: از تاريخ ۹۳/۱/۱ اعتبار بيمارستان ها بر اساس اين طرح تخصيص مي يابد. منبع خبر
Comments