ارتباط بین برنامه ها

posted Dec 16, 2014, 5:01 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 16, 2014, 5:08 AM ]
با سلام
یه سوال داشتم از خدمتتون:
بین برنامه استراتژی بیمارستان و برنامه بهبود کیفیت فراگیر و برنامه عملیاتی بیمارستان چه رابطه ای هست؟
آیا ترتیبی که بنده در سطر پایین میگم درسته؟؟
برنامه بهبود کیفیت فراگیر رو با توجه به برنامه استرتژی و برنامه عملیاتی رو با توجه به برنامه بهبود کیفیت مینویسن
درسته؟؟؟؟؟
برنامه استراتژی بیمارستان> برنامه بهبود کیفیت فراگیر> برنامه عملیاتی بیمارستان
تشکر
پاسخ مشاور مدیریت:
علیک سلام
همه برنامه های بیمارستان باید در راستای تفکر و برنامه استراتژیک بیمارستان باشد. سند مادر برنامه استراتژی هست.
Comments