از نيمه اول مهرماه ارزشيابي و اعتباربخشي جديد بيمارستان ها شروع مي شود

posted Sep 23, 2014, 6:29 AM by حسین صادق‌فر
مديرکل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت با بيان اين مطلب به خراسان گفت: دور اول اعتباربخشي بيمارستان ها در کل کشور به پايان رسيد و مشکلاتي که وجود داشت با نظر متخصصان بازبيني شد و در حال حاضر در حال آموزش ارزيابان ارشد هستيم.
دکترسيدسجاد رضوي با بيان اين که دور جديد ارزشيابي و اعتباربخشي بيمارستان ها از نيمه اول مهر آغاز مي شود، ادامه داد: ما در اعتباربخشي در پي افزايش کيفيت بيمارستان هستيم و ارزشيابي قبلي را هم از طريق پايگاه هاي اطلاع رساني به اطلاع مردم مي رسانيم.
وي تصريح کرد: بيمارستان ها موظف شده اند وضعيت هتلينگ خود را بهبود ببخشند و آمار زايمان طبيعي را اصلاح کنند و آمار سزارين را کاهش دهند و بايد رضايتمندي مردم را پديد آورند و اگر نتوانند اين کارها را انجام دهند، در کسب اعتباربخشي و ارزشيابي حتما دچار مشکل خواهند شد.
Comments