آیا اعتباربخشی ها واقعی است؟

posted Apr 14, 2015, 4:44 AM by حسین صادق‌فر
یکی از پرستاران محترم کشور نظرخودش را در وبسایت مشاور مدیریت به شرح زیر ثبت کرده است و من بی کم و کاست نظر ایشان را در اینجا بازنشر داده ام. مشاور مدیریت با تمام نظر ایشان موافق نیست اما نکاتی هم دارد که به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت...

مشاور محترم ایا واقعا فکر میکنی اعتبار بخشی ها واقعی است.راه درست است.ایا تاثیری در روند خدمت به بیمار دارد.جواب من خیر است .چرا که مامورین اعتبار بخشی به تنها چیزی که توجه دارند فقط وفقط مستندات درو غینی است که دفتر پرستاری ها و پرستار ها مینوسند یک  پرستار میتواند هر دروغی را مستند کند در حالی که اصلا ان کار را انجام نداده است. مامورین شما (ارزیابان اعتباربخشی) اصلا به واقعیتها توجه نمیکنند.پس روش ونحوه اعتبار بخشی بیمارستانها کاملا غلط است.بهتر است بجای توجه به کاغذ بازیهای مسخره به نحوه انجام خدمات پرستاری به صورت حضوری توجه شود.و مامور به صورت مخفی وغیر مخفی شاهد کار کرد ها باشد. با تشکر فراوان . یک پرستار
Comments