اعتباربخشی بیمارستانی، مسئولان بی خیال و همراهان سرخورده

posted Jul 29, 2015, 5:10 AM by حسین صادق‌فر
یادداشت های یکی از همراهان مشاور مدیریت: در مورد ارزشیابی بیمارستانی می خوستم چند کلمه بگویم
  • تمام مسنداتی که گفته می‌شود فقط و فقط حرف است من خودم مدتها ارزشیاب بودم. هیچ رییس بیمارستانی و هیچ هییت مدیره ای کوچکترین اطلاعی از محتوای کتابچه ارزشیابی ندارند قسم میخورم.
  • وقتی برای بیمار ارزشی قایل نیستند و بر خوردهای نامناسب دارند ارزشیابی چه معنی می‌دهد.
  • تمام کارها صوری است و واقعییت ندارد.
  • درجه ارزشیابی بستگی به میزان پذیرایی و البته آشنایی دارد.
  • در بعضی از سوالات خود ارزیبان در پاسخ می‌مانند.
حرفها زیاد است، من خودم خیلی علاقه مندم اما وقتی می‌بینم مسئولان بیخیال هستند بی شک سر خورده می‌شوم.
Comments