استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها چه ربطی به ایزو داره

posted Feb 5, 2012, 9:57 PM by حسین صادق‌فر   [ updated May 5, 2012, 5:06 AM ]
بسياري از مسئولين و مديران سازمان ها دل خوشی از استانداردهای خانواده ایزو ندارند و به شدت از این استانداردها بیزار هستند و حتی از نام این استانداردها بدشان می آید. ظاهرا این بزرگواران معتقدند استانداردهای خانواده ایزو تنها مربوط به صنعت و تولید است و هیچ ربطی به خدمات آن هم از نوع خدمات حوزه سلامت و درمان ندارند!
جالب این جاست اگر نگاهی گذرا به متن استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها در ایران بیندازید و آشنایی مختصری با استانداردهای خانواده ایزو داشته باشید، درخواهید یافت که تعداد زیادی از استانداردهای بین المللی ایزو در پیاده سازی سامانه اعتباربخشی در بیمارستان ها کاربرد خواهد داشت. به نمونه هایی از این دست توجه فرمایید:
1- برنامه استراتژیک - ایزو 9004
2- بهبود مستمر - ایزو 9001
3- مدیریت مالی - ایزو 10014
4- اعلام شکایات یا پیشنهادات گیرنده خدمات - ایزو 10002
5- سنجش رضایتمندی گیرنده خدمات - ایزو 10004
6- آزمایشگاه مرجع - ایزو 17025
7-  شاخص های مهم عملکردی - ایزو 9004
8- جمع آوری و تحلیل داده ها - ایزو 10017
9- فناوری اطلاعات - ایزو 20000 و ایزو 27000
10- کنترل کیفیت تجهیزات پزشکی (کالیبراسیون) - ایزو 10012
11- مدیریت آموزشی - ایزو 10015
12- مدیریت دفع پسماند - ایزو 14001
13- ایمنی، سلامت حرفه ای و بهداشت محیط - OHSAS 18001
14- استقرار HACCP - ایزو 22000
15- مستندسازی - ایزو 10013
16- مدیریت خطر - ایزو 31000
اکنون این پرسش برایم مطرح است که اگر این بزرگواران تصمیم به پیاده سازی مناسب استانداردهای اعتباربخشی دارند بدون بهره برداری از مفاهیم بسیار کاربردی و معتبر مطرح در استانداردهای ایزو چگونه به سوی موفقیت پایدار گام خواهند برداشت؟
Comments